Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO w Niemczech

W dniach 07-13.06.2017 Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku pod dyrekcją prof. UMFC dr hab. Anny Olszewskiej uczestniczył w 10th International Choir Competition Mainhausen 2017 (Meinz, Niemcy). W tym prestiżowym konkursie Międzyszkolny Chór Żeński przy III LO był jedynym reprezentantem Polski, jedynym chórem szkolnym i jedynym chórem młodzieżowym, pozostałe chóry były z: Kostaryki, Szwajcarii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Filipin, Niemiec i Austrii.
Występy oceniało międzynarodowe jury w składzie: Hans Jaskulsky, Thomas Gabriel, Stefan Weilmünster (Niemcy), Will Todd (Wielka Brytania), Vytautas Miškinis (Litwa).
Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku brał udział w kategorii chórów jednorodnych, w której utworem obowiązkowym była kompozycja Guiseppe Verdiego (1813-1901) – Laudi alla vergine Maria. Chór MCŻ otrzymał III miejsce.
Poza udziałem w konkursie chór zwiedził Lipsk i Drezno (Niemcy).
Ten niezwykle bogaty w wydarzenia artystyczne międzynarodowy wyjazd Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku.
Anna Olszewska

Log in