Wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych III LO 6-7. 09. 2017

Program: (W dalszej części umieszczony jest program szczegółowy)

09. 2017
6.30 Wyjazd z parkingu przy boisku III LO
Ok. 8.30 Przyjazd do Centrum Wypoczynkowo – Rekreacyjnego PROSERWY w Serwach koło Augustowa
8.30 - 9.00 Zakwaterowanie
Od. godz. 9.00 każda klasa wraz z Wychowawcą realizuje ten sam program, tylko o różnych godzinach.
13.00- 13.30 obiad I tura klasy: I a, I b, I c, Id
13.30- 14.00 obiad II tura klasy: I e, I f, I g
19.00 – 19.30 kolacja I tura klasy: I a, I b, I c, Id
19.30 – 20.00 kolacja II tura klasy: I e, I f, I g
20.30 ognisko

09. 2017
7.00 pobudka I tura klasy: I a, I b, I c, Id (Wychowawcy)
7.30 pobudka II tura klasy: I e, I f, I g (Wychowawcy)
7.30 - 8.00 śniadanie I tura klasy: I a, I b, I c, Id
8.00 - 8.30 śniadanie II tura klasy: I e, I f, I g
13.00- 13.30 obiad I tura klasy: I a, I b, I c, Id
13.30- 14.00 obiad II tura klasy: I e, I f, I g
16.40 – 17.00 wykwaterowanie (proszę zdjąć powłoczki z pościeli i zostawić na łóżku)
Wyjazd 17.10
Przyjazd 18.40 - 19.00 na parking przy boisku III LO

Uczniowie powinni wziąć:
Ręczniki
Strój na kajaki
Strój sportowy
Ubranie przeciwdeszczowe
Środek od kleszczy
Przyjmowane leki

Oferta 7 atrakcji:
  • Kajaki (pod opieką instruktorów z firmy zewnętrznej)
  • Leśniczy z Nadleśnictwa Szczebra
  • Psycholog z III LO p. Ewa Bogusz - Durczak
  • Pedagog z III LO p. Bożena Bogojło
  • Teatr z III LO p. Beata Żamojda
  • W-f 1 z III LO p. Urszula Jaworska
  • W-f 2 z III LO p. Wioletta Właszczuk
Poniżej szczegółowy program z rozbiciem na klasy:
I a 1 dzień:
9.00 -10.30 kajaki, 11.00-12.30 psycholog, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 teatr, 17.00 – 18.30 w-f 1
19.00- 19.30 kolacja, 20.30 ognisko

I a 2 dzień:
7.30 - 8.00 śniadanie, 9.00 -10.30 leśniczy, 11.00-12.30 pedagog, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 w-f 2,

I b 1 dzień:
9.00 -10.30 w-f 2, 11.00-12.30 kajaki, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 psycholog, 17.00 – 18.30 teatr, 19.00- 19.30 kolacja, 20.30 ognisko

I b 2 dzień:
7.30 - 8.00 śniadanie, 9.00 -10.30 w-f 1, 11.00-12.30 leśniczy, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 pedagog,

I c 1 dzień:
9.00 -10.30 pedagog, 11.00-12.30 w-f 2, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 kajaki, 17.00 – 18.30 psycholog, 19.00- 19.30 kolacja, 20.30 ognisko

I c 2 dzień:
7.30 - 8.00 śniadanie, 9.00 -10.30 teatr, 11.00-12.30 w-f 1, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 leśniczy,

I d 1 dzień:
9.00 -10.30 leśniczy, 11.00-12.30 pedagog , 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 w-f 2, 17.00 – 18.30 kajaki, 19.00- 19.30 kolacja, 20.30 ognisko

I d 2 dzień:
7.30 - 8.00 śniadanie, 9.00 -10.30 psycholog, 11.00-12.30 teatr, 13.00-13.30 obiad, 15.00-16.30 w-f 1,

I e 1 dzień:
9.00 -10.30 w-f 1, 11.00-12.30 leśniczy, 13.30-14.00 obiad, 15.00-16.30 pedagog, 17.00 – 18.30 w-f 2, 19.30- 20.00 kolacja, 20.30 ognisko

I e 2 dzień:
8.00 - 8.30 śniadanie, 9.00 -10.30 kajaki, 11.00-12.30 psycholog, 13.30-14.00 obiad, 15.00-16.30 teatr,

I f 1 dzień:
9.00 -10.30 teatr, 11.00-12.30 w-f 1, 13.30-14.00 obiad, 15.00-16.30 leśniczy, 17.00 – 18.30 pedagog, 19.30- 20.00 kolacja, 20.30 ognisko

I f 2 dzień:
8.00 - 8.30 śniadanie, 9.00 -10.30 w-f 2, 11.00-12.30 kajaki, 13.30-14.00 obiad, 15.00-16.30 psycholog,

I g 1 dzień:
9.00 -10.30 psycholog, 11.00-12.30 teatr, 13.30-14.00 obiad, 15.00-16.30 1w-f 1, 17.00 – 18.30 leśniczy, 19.30- 20.00 kolacja, 20.30 ognisko

I g 2 dzień:
8.00 - 8.30 śniadanie, 9.00 -10.30 pedagog, 11.00-12.30 w-f 2, 13.30-14.00 obiad, 15.00-16.30 kajaki.

Log in