Informacja - Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku

Stypendium

Prezydenta Miasta Białegostoku

na rok szkolny 2017/18

w dziedzinie twórczości artystycznej

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa

w terminie do 19 czerwca 2017r.

Stypendium
Prezydenta Miasta Białegostoku
na rok szkolny 2017/18
za wyniki i osiągnięcia w nauce

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia naukowe).

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa

w terminie do 19 czerwca 2017r.

Log in