Harmonogram części II - III MŁODZIEŻOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017

5.06.2017 r. – sesja w Suwałkach (Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, MALOW sp. z o. o., Muzeum Okręgowe)

6.06.2017 r. – Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Serwy, „Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Dwór Krasnogruda, Nadleśnictwo Szczebra

Harmonogram pdf icon

Log in