Inauguracja III Młodzieżowej Konferencji Naukowej „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017

29 maja 2017 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyła się Inauguracja III Młodzieżowej Konferencji Naukowej „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017 zorganizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku oraz Fundację Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. Do partnerskiej współpracy zostały zaproszone: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, Urząd Miejski w Suwałkach, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, MALOW Sp. z o. o w Suwałkach, Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Nadleśnictwo Szczebra. Konferencja została objęta patronatem przez: Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Prezydenta Miasta Suwałk, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rektora Politechniki Białostockiej, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W konferencji udział wzięły władze miasta, władze oświatowe, pracownicy naukowi Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu w Białymstoku, Konsulowie Honorowi oraz inni znamienici goście.

Adresatami konferencji byli uczniowie wszystkich klas drugich III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku (250) oraz uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Konferencję rozpoczęła Małgorzata Górniak Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku wykładem „Edukacja dla zrównoważonej przyszłości”. Następnie głos zabrała dr hab. Inż. Iwona Kłoczko - Prodziekan do spraw nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Konferencję prowadzili: Barbara Kalinowska – wicedyrektor III LO oraz Leszek Jawor – nauczyciel języka polskiego III LO.

Wystąpienia Gości Honorowych konferencji:

Maciej Żywno - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,

Jadwiga Mariola Szczypiń - Podlaski Kurator Oświaty,

Prezentacje i prelekcje:

„Nasza wspólna przyszłość; słowa, które łączą świat” - Adam Walicki, Prezes Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga

dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

prof. dr hab. n. med. Halina Car, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

dr hab. Ada Wróblewska, Prodziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Jarosław Krawczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Andrzej Parafiniuk, Konsul Honorowy Republiki Finlandii

Wykład inaugurujący III MKN:

Błękitno-zielona infrastruktura czyli jak nowocześnie kształtować system przyrodniczy miasta - dr hab. Piotr Banaszuk, prof. nadzwyczajny Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Część warsztatowa:

1) Paleobotanika w pracy archeologa i technika kryminalistyki - dr Marta Szal,

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, klasa II d

2) Narząd głosu narzędziem pracy - dr Anna Łobaczuk-Sitnik, mgr inż. Maciej Zdrojkowski, Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, klasa II g

3) Pierwsza pomoc w nagłym zatrzymaniu krążenia - mgr Adam Jakubowski, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, klasa II i

4) Zastosowanie materiałów z recyklingu do budowy dróg - dr inż. Andrzej Plewa, Zakład Inżynierii Drogowej PB, klasa II f

5) Kruszywa z recyklingu w betonach konstrukcyjnych - dr inż. Robert Grygo, Katedra Konstrukcji Budowlanych PB, klasa II h

6) Co łączy krowę z prądem - dr inż. Agnieszka Wysocka-Czubaszek, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska PB, klasa II c

7) Odnawialne źródła energii - dr inż. Maria Walery, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska PB, klasa II e

8) Miasto jako środowisko: Emocje i przestrzeń – dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, dr inż. arch. Adam Jakimowicz, Wydział Architektury PB, klasa II a

9) Do czego służy las? - dr Ewa Pirożnikow, Zamiejscowy Wydział Leśny PB, klasa II b oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Katarzyna Maciejuk, Krystyna Ratasiewicz - koordynatorzy III Młodzieżowej Konferencji Naukowej „O zachowanie środowiskowego dziedzictwa” Suwalszczyzna 2017

Patronaty:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj/

https://www.bialystok.pl/

http://um.suwalki.pl/

http://www.kuratorium.bialystok.pl/

http://pb.edu.pl/

http://www.umb.edu.pl/

http://www.uwb.edu.pl/

http://www.bialystok.lasy.gov.pl/

http://bialystok.rdos.gov.pl/

Log in