Wyjazd do Nadleśnictwa Browsk w ramach projektu "Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej"

Dnia 15.05.2017r. (poniedziałek) uczestniczyliśmy w drugim wyjeździe do Puszczy Białowieskiej. Tym razem, 46 uczniów naszej szkoły z klas I o profilu biologiczno-chemicznym (1d, 1e, 1f, 1g) oraz 3 opiekunów, odwiedziło Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, koło Narewki, oraz odbyło wizytę nad Zalewem Siemianówka. Tematyką drugiej wycieczki była ochrona orlika krzykliwego oraz innych gatunków ptaków na terenie Puszczy Białowieskiej.
Pierwszym punktem programu były zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach. Uczniowie wysłuchali interesującego wykładu na temat różnorodności ptaków Puszczy Białowieskiej. Dowiedzieliśmy się jakie są m.in. charakterystyczne cechy morfologiczne ptaków, metody znakowania ptaków (np. obrączkowanie), zagrożenia ich dotykające czy metody ochrony. Ponadto, podczas wykładu mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji na temat rozróżniania wybranych gatunków ptaków oraz wysłuchania ich różnorodnych odgłosów. Uczniowie mogli zadawać pytania, dopytać się o więcej szczegółów danego zagadnienia oraz wykazać się już posiadaną wiedzą. Podczas prezentacji uczestnicy projektu otrzymali karty pracy do samodzielnego wypełnienia, które były skrupulatnie uzupełniane przez uczniów podczas zajęć.
Następnie, wraz z edukatorem Nadleśnictwa Browsk wybraliśmy się w teren. Mieliśmy możliwość zaobserwować jaki efekt został uzyskany dzięki realizacji projektu odbywającego się na terenie Nadleśnictwa „Czynna ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. Podczas spaceru w lesie uczniowie odnajdowali budki lęgowe ptaków, których wywieszanie jest jedną z metod ochrony czynnej dla wielu gatunków ptaków. Ponadto, uczestnicy projektu mieli za zadanie wskazywać drzewa, które najlepiej nadawałyby się na wywieszenie budek i uzasadniać swój wybór. Dodatkowo, nauczyliśmy się jak odnajdywać gniazda i wyznaczać strefę ochrony ptaków szponiastych i sów.
Ostatnim punktem programu była wizyta nad Zalewem Siemianówka, gdzie z punktu wieży widokowej mieliśmy możliwość podziwiania piękna krajobrazu. Przy użyciu lornetki wspólnie obserwowaliśmy, rozróżnialiśmy i nazywaliśmy różnorodne gatunki ptaków.
Druga z czterech wycieczek w ramach projektu ‘Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej’ była niezwykle udana i przyniosła nam wiele korzyści. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ochrony różnych gatunków ptaków oraz mieli możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Z niecierpliwością więc oczekujemy kolejnego wyjazdu ...
Opiekunowie – Agata Naborczyk, Anna Siemienkowicz, Małgorzata Łupińska

Log in