II edycja konkursu wiedzy ekologicznej „Nasz Białystok Jest Eko”

28 kwietnia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku odbyło się podsumowanie II edycji konkursu wiedzy ekologicznej „Nasz Białystok Jest Eko”. Konkurs miał na celu poszerzanie oraz propagowanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w Białymstoku, w szczególności zasad prawidłowego gospodarowania odpadami oraz sposobami dbania o środowisko naturalne. Wśród nagrodzonych znalazła się czwórka uczniów naszej szkoły: Jakub Bazarewicz, Kamil Daroszkiewicz, Maria Suchocka z kl. II f oraz Joanna Piątkowska z kl. III e, którzy otrzymali wyróżnienie. GRATULUJEMY!!!
Młodzież miała możliwość zwiedzenia nowoczesnego obiektu, w którym dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Instalacja jest przyjazna dla środowiska i mieszkańców Białegostoku. Jest elementem powstającego nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Białystok należy do pierwszych miast w Polsce, którego władze poważnie potraktowały problem dostosowania gospodarki odpadami do europejskich przepisów. Unijna polityka zakłada maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób. Znaczna część odpadów ma być poddana recyklingowi. Te, które nie nadają się do ponownego wykorzystania i nie mogą być składowane, są termicznie unieszkodliwione. Do ZUOK trafiają zmieszane odpady komunalne z Białegostoku oraz sąsiadujących gmin. Zakłada się też przyjmowanie pozostałości pochodzących z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być one składowane. ZUOK jest w stanie przetworzyć 15,5 tony odpadów komunalnych w ciągu godziny, a więc do 120 tys. ton w ciągu roku. Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Taka ilość energii elektrycznej może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych, a energia cieplna ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych.
opiekun Małgorzata Łupińska

Log in