Kwesta Wielkanoc z PCK

4 kwietnia (wtorek) na szóstej godzinie lekcyjnej zostanie przeprowadzona zbiórka pieniążków w ramach akcji Wiekanoc z PCK prowadzonej przez Oddział Rejonowy PCK w Białymstoku. Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone na dofinansowanie do obiadów dla najuboższych dzieci z Białegostoku.
Liczy się każda złotówka!
Wszystkim uczniom i nauczycielom o hojnym sercu z góry DIĘKUJEMY!!!
Uczniowie klasy III c z wychowawcą  Małgorzatą Łupińską

Log in