Projekt edukacyjno-przyrodniczy „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”

Miło nam jest poinformować, że nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjno-przyrodniczym pt. „Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”. Projekt ten jest organizowany przez Nadleśnictwo Browsk w Narewce. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych uczniów, zapoznanie się i rozpoznawanie różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, poznanie sposobów ochrony przyrody oraz zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych.
Na projekt składa się cykl zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów i nauczycieli z wybranych szkół w województwie podlaskim. Zajęcia te będą się odbywały zarówno w salach (prezentacje, warsztaty edukacyjne) jak i na świeżym powietrzu (rajd po Puszczy Białowieskiej, wizyta nad Zalewem Siemianówka). Zajęcia dotyczą ochrony czynnej i biernej prowadzonej na terenie Puszczy Białowieskiej i zostaną przeprowadzone przez edukatorów LKP „Puszcza Białowieska” na terenie wszystkich trzech puszczańskich nadleśnictw.
Projekt składa się z 4 jednodniowych wyjazdów edukacyjno-przyrodniczych. Terminy wycieczek są następujące:
1.      20.04.2017r. (czwartek) - ochrona płazów + ochrona siedlisk wilgotnych i bagiennych w Puszczy – Białowieża
2.      15.05.2017r. (poniedziałek) - ochrona orlika krzykliwego + innych gatunków ptaków w Puszczy – Browsk
3.      02.06.2017r. (piątek) - ochrona żubra + bierna ochrona na terenie rezerwatów przyrody w Puszczy – Hajnówka
4.      21.06.2017r. (środa) – rajd przez Puszczę Białowieską

Koszty związane z przejazdem uczestników na miejsce zajęć (i z powrotem) oraz pomoce dydaktyczne będą sfinansowane ze strony Lasów Państwowych. Wyżywienie we własnym zakresie.
Zasady rekrutacji do projektu:
Projekt ten jest adresowany do klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym (kl. 1d, 1e, 1f, 1g). Do projektu może zostać zakwalifikowanych 40 uczniów, którzy na I semestr roku szkolnego 2016/2017 uzyskali najwyższe średnie ocen. W przypadku uzyskania takiej samej średniej, decyduje średnia frekwencja z I semestru.
Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu jest dostępna u p.Agaty Naborczyk, wychowawcy kl. 1f. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa oraz serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!!
Agata Naborczyk, koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego

Log in